Les dades de Contacte de l’estació són ::

Espot Esquí
Ctra. Berradé s/n
25597 Espot (Lleida)
Tel 973 62 40 58
Fax 973 62 40 63
Mail: [email protected]